Dofinansowania

Nazwa: ROBTOOLS SMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność spółki ROBTOOLS SMT poprzez refundację zrealizowanej inwestycji i rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach.

Cele projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski oraz na złagodzenie związanego z tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

Wartość projektu: 30 196,50 euro

Kwota dofinansowania: 24 550,00 euro

Nazwa: ROBTOOLS SMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność spółki ROBTOOLS SMT poprzez realizację inwestycji i rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach.

Cele projektu: Celem projektu, wpisującym się bezpośrednio w założenia Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexitu i złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność firmy ROBTOOLS poprzez rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach docelowych, w Turcji, ZEA i na Litwie.

Wartość projektu: 158 986,00 euro

Kwota dofinansowania: 158 986,00 euro

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej