Podstawowe narzędzie do ustawiania profili pieców i fali lutowniczych

MTP 05 jest urządzeniem autonomicznym, posiadającym 8 kanałów pomiarowych. Wartości pomiarów zapisywane są w wewnętrznej pamięci urządzenia, z możliwością importów danych do komputera.

Dane Techniczne MTP 05
Pojemność pamięci 8x1800 próbek
Okres próbkowania 1 sek. ~ 1 godz.
Dokładność pomiaru ±1%
Zakres temperatury 0 ~ 300 °C
Start procesu ręczny lub automatyczny
Wymiary 130x123x16 mm
Ilość kanałów pomiarowych 8
Połączenie z PC RS 232 (USB)
Sensor termopara typu K
Max temperatura pracy w ochronnej obudowie 260 °C
Max temperatura pracy bez ochronnej obudowy 60 °C
Max czas pomiaru 15 min przy 150 °C
Wymiary ochronnej obudowy 210x159x26 mm

MTP 05

MTP 05

MTP 05

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej