Podstawy ESD dla pracowników

Czas trwania szkolenia 4 godziny, zakończone egzaminem
Miejsce szkolenia – siedziba firmy zamawiającej szkolenie
Ilość osób w grupie: 8-10

Opis szkolenia

Szkolenie kierowane dla pracowników serwisu, magazynu podzespołów, kontrolerów jakości oraz wszelkich pracowników mających styczność z zagrożeniem wynikającym z nieprzestrzegania zasad ochrony przed wyładowaniem elektrostatycznym.

Szkolenie prowadzone jest w sposób dostępny aby przekazywana wiedza jak najbardziej właściwie dotarła do osób nie posiadających wykształcenia elektronicznego.

Szkolenie zawiera wiele materiałów i przykładów praktycznych pokazujących i uzmysławiających problem powstawania ładunków oraz zgubnego wpływu tych ładunków na urządzenia i podzespoły elektroniczne. Aby odnieść maksymalną korzyść z takiego szkolenia – zaleca się aby grupy nie były większe niż 10-12 osób. Pozwoli to trenerowi na indywidualne podejście do każdej osoby, sprawdzenie poziomu przyswajalności oraz w przypadku niejasności – wyjaśnienie kwestii spornych.

Szkolenie omawia punkty normy ESD które szczególnie mogą być przydatne w miejscu wykonywania pracy. Pokazuje jednocześnie że liczby i wyniki przedstawione w normie mają bezpośrednie odzwierciedlenie w otaczającym nas świecie.

Szkolenie przygotowuje do poprawnego zachowania i pracy na powierzonym stanowisku, uczy eliminować zagrożenia na nim występujące a przez to przyczynia się do osiągnięcia lepszych efektów na stanowisku pracy. Przynosząc korzyści materialne dla swojego przedsiębiorstwa i jednocześnie podnosi poziom zadowolenia  klienta.

Firma wykazująca dbałość o mienie klienta podnosi prestiż w rankingach firm ubiegających się o nowe zlecenia. Jest postrzegana jako solidny partner w interesach.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć iż przestrzeganie zasad ESD staje się wymogiem stawianym przez zachodnie koncerny, świadomość i skuteczność jest okresowo sprawdzana przez audyty klienckie.

Zakres szkolenia:

 • Zjawisko ESD, podstawowe wiadomości o elektryczności statycznej, powstawaniu, rozprzestrzenianiu, kumulowaniu.
 • Zjawisko przepięcia elektrycznego EOS – podstawowe wiadomości.
 • Warunki środowiskowe oraz ich wpływ na powstawanie zjawiska ESD.
 • Środki ochrony osobistej, środki ochrony stanowiska, środki specjalistyczne pozwalające na zminimalizowanie powstawania zjawiska ESD, cykliczne badania oraz wykrywanie nieprawidłowości.
 • Zasady zachowania ochrony przed ESD w firmie.
 • Komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne ESDS.
 • Opakowania wewnątrz strefy EPA oraz opakowania transportowe.
 • Cykliczne szkolenia dla pracowników jako klucz do sukcesu firmy.
 • Poprawne zachowanie na stanowisku pracy, identyfikacja zagrożeń oraz ścieżka decyzyjności.
 • Odstępstwa oraz akceptacja środków stosowanych w strefach EPA.

ESD dla kadry kierowniczej

Czas trwania szkolenia 6 godzin, zakończone egzaminem
Miejsce szkolenia – siedziba firmy zamawiającej szkolenie
Ilość osób w grupie: 4-6

Opis szkolenia

Na bazie programu podstawowego powstał program rozszerzony.

Program rozszerzony zawiera materiał podstawowy powiększony o zakres wiedzy potrzebny osobom pełniącym funkcje kierownicze, inżynierskie oraz inspektorom jakości.

Szkolenie zawiera szereg przykładów nieprawidłowego zachowania zasad ESD na stawisku pracy. Szkolenie daje maksymalną wiedzę jak szybko i skutecznie wykrywać zagrożenia ESD na swoim obszarze pracy.

Pamiętajmy iż nasi pracownicy patrzą na zachowanie przełożonych i to właśnie oni są dla nich mentorami. Zróbmy wszystko aby zasady ESD były przestrzegane przez każdego pracownika na terenie Państwa zakładu. Unikajmy tworzenia paniki tylko na czas wizyty przełożonego. Zachowanie takie bardzo dezorientuje ludzi i w przypadku audytu wychodzą same nieprawidłowości.

Szkolenie podnosi poziom świadomości i pozwala lepiej i efektywniej pracować na zajmowanym stanowisku. Świadomość kadry kierowniczej ma bezpośrednie przełożenie na świadomość pracowników i jest kluczem do sukcesu firmy.

Aby odnieść maksymalną korzyść z takiego szkolenia – zaleca się aby grupy nie były większe niż 6-8 osób.

Zakres szkolenia:

 • Zjawisko ESD, podstawowe wiadomości o elektryczności statycznej, powstawaniu, rozprzestrzenianiu, kumulowaniu.
 • Zjawisko przepięcia elektrycznego EOS – podstawowe wiadomości.
 • Warunki środowiskowe oraz ich wpływ na powstawanie zjawiska ESD.
 • Środki ochrony osobistej, środki ochrony stanowiska, środki specjalistyczne pozwalające na zminimalizowanie powstawania zjawiska ESD, cykliczne badania oraz wykrywanie nieprawidłowości.
 • Zasady zachowania ochrony przed ESD w firmie.
 • Komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne ESDS.
 • Opakowania wewnątrz strefy EPA oraz opakowania transportowe.
 • Cykliczne szkolenia dla pracowników jako klucz do sukcesu firmy.
 • Poprawne zachowanie na stanowisku pracy, identyfikacja zagrożeń oraz ścieżka decyzyjności.
 • Odstępstwa oraz akceptacja środków stosowanych w strefach EPA.
 • Rola osób pełniących funkcje kierownicze a przestrzeganie zasad ESD.
 • Wizyta klienta wewnątrz firmy – poprawne zachowanie zgodne z zasadami ESD.
 • Wczesne wykrywanie i poprawna interpretacja zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych ESD.

Szkolenie dla koordynatora ESD

Czas trwania szkolenia 10 godzin
Miejsce szkolenia – siedziba firmy zamawiającej szkolenie
Ilość osób w grupie: 2-4

Opis szkolenia

Szkolenie dla koordynatora ESD jako lidera zapewnienia jakości w związku z niebezpieczeństwem jakim jest wyładowanie elektrostatyczne.

Szkolenie przygotowuje do objęcia obowiązków koordynatora ESD oraz trenera z zagadnienia jakim jest zjawisko ESD.

Szkolenie kładzie mocny nacisk na wiedzę praktyczną oraz pokazuje kolejność w podejmowaniu korków w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed zjawiskiem ESD.

Szkolenie omawia wytyczne wynikające z norm zachowania jakości zarówno Polskich jak i międzynarodowych.

Są to normy : PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20.2007.

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy bezpłatny audit ESD Państwa firmy w celu wykrycia nieprawidłowości, zebrania materiału który posłuży w czasie prowadzenia szkolenia.

Zebrany materiał stanowi Państwa własność i nie będzie wykorzystywany w szkoleniach dla innych klientów.

Szkolenie zakończone jest egzaminem praktyczno-teoretycznym pokazującym przyswojenie wiedzy z zakresu roli koordynatora ESD.

Zakres szkolenia:

 • Zjawisko ESD, podstawowe wiadomości o elektryczności statycznej, powstawaniu, rozprzestrzenianiu, kumulowaniu.
 • Zjawisko przepięcia elektrycznego EOS – podstawowe wiadomości.
 • Warunki środowiskowe oraz ich wpływ na powstawanie zjawiska ESD.
 • Strefa EPA, wydzielanie strefy, ograniczanie strefy, oznaczanie strefy.
 • Środki ochrony osobistej, środki ochrony stanowiska, środki specjalistyczne pozwalające na zminimalizowanie powstawania zjawiska ESD.
 • Kontrola pracowników jako aspekt jakościowy, testery ESD.
 • Komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne ESDS.
 • Cykliczne szkolenia dla pracowników jako klucz do sukcesu.
 • Odstępstwa oraz akceptacja środków stosowanych w strefach EPA.
 • Audyty ESD, raporty oraz przygotowanie planów naprawczych.
 • Pomiary , częstotliwość pomiarów oraz analiza wyników w strefie EPA.
 • Analiza materiałów zebranych w czasie audytu pozwalająca ocenić zaangażowanie przyszłego koordynatora ESD.

Zobacz inne szkolenia... >

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej