Dr Storage Humidity Solution Provider!

Szafy klimatyczne

F1

 • Zakres wilgotności: <1%RH
 • Zarządzanie wilgocią (port RS232)
 • Ekran LED (dokładność ±1.0°C, ±3.0%RH
 • Nastawa alarmu (błyskająca lampka, buczek)
 • Malowane farbą antystatyczną

X2B

 • Zakres wilgotności: <5%RH
 • Zarządzanie wilgocią (port RS232)
 • Ekran LED (dokładność ±1.0°C, ±3.0%RH
 • Nastawa alarmu (błyskająca lampka, buczek)
 • Malowane farbą antystatyczną

A1B

 • Zakres wilgotności: 1 – 50% RH
 • Zarządzanie wilgocią (port RS232)
 • Ekran LED (dokładność ±1.0°C, ±3.0%RH
 • Nastawa alarmu (błyskająca lampka, buczek)
 • Malowane farbą antystatyczną

T40W

 • Zakres wilgotności: 40°C, <5%RH
 • Zarządzanie wilgocią (port RS232)
 • Podgrzewanie i suszenie
 • Ekran LED (dokładność ±1.0°C, ±3.0%RH
 • Nastawa alarmu (błyskająca lampka, buczek)
 • Drzwi z ukośnym wpornikiem (do kart informacyjnych)
 • Malowane farbą antystatyczną

T60W

 • Zakres wilgotności: 60°C, <1%RH
 • Zarządzanie wilgocią (port RS232)
 • Podgrzewanie i suszenie
 • Ekran LED (dokładność ±1.0°C, ±3.0%RH
 • Nastawa alarmu (błyskająca lampka, buczek)
 • Drzwi z ukośnym wpornikiem (do kart informacyjnych)
 • Malowane farbą antystatyczną

Dodatkowe wyposażenie

Higrometr alarmu

Wyświetla temperaturę i wilgotność względną, a także sygnalizuje konieczność sprawdzenia i naprawy urządzeń włączając błyskającą lampkę lub buczek alarmu, jeśli zostaną przekroczone zaprogramowane granice tolerancji temperatury / wilgotności.

Moduł wypełniania azotem (QDN):

Dopływ azotu będzie przerwany w chwili, gdy wilgotność względna osiągnie zaprogramowaną cyfrowo wartość. Dzięki temu można znacząco zaoszczędzić azot. Nie trzeba go ustawicznie pompować.

Cyfrowy sterownik azotu

NC-2 jest używany do kontrolowania napełniania szafy suchym powietrzem do stanu uzyskania wymaganej wilgotności względnej.

Miernik przepływu azotu

Tylko dla serii X2B, A10M i A20

Rejetrator temperatury i wilgotności

Rejestrator GT-02 może nagrywać temperaturę i względną wilgotność wewnątrze szafy klimatycznej i otoczenia (środowisko na zewnątrz).

Rejestrator i czytnik danych

Może zbierać dane wilgotności i temperatury i przedstawiać w postaci graficznej

Oprogramowanie Humidity Manager V3

Obliczanie czasu żywotności obwodów MSD, rejestracja i wykresy temperatury / wilgotności, wyświetlanie komunikatów tekstowych i wykresów.

Oprogramowanie SensorLook V2

Wykresy temperatury / wilgotności, alarm optyczny (błyskanie) i akustyczny, nastawa górnych i dolnych wartości granicznych, równoczesne monitorowanie czterech czujników.

Półki z siatki z przegrodą

Tylko dla X2B-1200-6, A10M-1200-6 i A20-1200-4/6

Jak wybrać szafę klimatyczną?

Materiały szkoleniowe

Stosowanie normy IPC/JEDEC J-STD-033B dla standaryzacji postępowania z MSD

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej