System pomiarowy i monitorujący

Monitorowanie sieci

EVM-105

 • Oferujący zoptymalizowane wyświetlanie na monitorze komputera
 • Komunikacja z PC poprzez port RS-485 (instalacja programu EMS) i RS-232 (instalacja programu EVM)
 • Sprawdzanie mierzonego napięcia poprzez wyświetlanie na czasie rzeczywistym
 • Jeśli panujące napięcie jest poza ustalonym poziomie, EVM-105 wyświetli komunikat ostrzegawczy
 • Maksymalnie 8 czujników może być podłączony do EVM-105 (1:8)

Typ podłączenia 1:8

Maksymalnie 8 czujników może być podłączonych do EVM-105 (1:8)

Schemat systemu monitorowania elektrostatyczni

EMS umożliwia monitorowania panującego napięcia elektrostatycznego, które wytwarza się w procesie produkcji FPD (LCD, PDP, AMOLED), półprzewodników w czasie rzeczywistym. Jeśli wystąpi problem elektrostatyczny, użytkownik jest natychmiast powiadamiany. Sposób połączanie czujników (SM-10) jest następujący: EVM-105 (w formie sieci), EVM102 (w formie lokalnej), SM-20 (do pomiarów na dalsze odległości). Użytkownik ma możliwość pomiaru panującego napięcia elektrostatycznego uzyskanego z SM-10, które jest instalowany w odległości od 10 do 100 mm od elementów docelowych.

Połączenie RS-485


Konfiguracja systemu może być zmieniona na życzenie klienta lub warunki instalacji.

Połączenie RS-232


Konfiguracja systemu może być zmieniona na życzenie klienta lub warunki instalacji.

Program EMS (system monitorowania elektrostatyczności)

EMS, który jest formą sieci (RS-485) mającą czujniki elektrostatyczne o maksymalnej licznie 1024. EMS jest systemem, który umożliwia pomiar panującego napięcia elektrostatycznego w czasie rzeczywistym i zapisywać dane. Jeśli wystąpi wyładowania elektrostatyczne (ESD), EMS umożliwia wykorzystanie zgromadzonych danych elektrostatycznych.

Są dwie metody instalacji. np. EVM-105 + SM-10 lub SM-20 + SM-10

 • Wyświetla pomiar w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie zebranymi danymi z podziałem na godziny, ponieważ dane z pomiarów są przedstawianie jako wykres
 • Wyświetlanie danych, wykres podczas pomiaru
 • Sprawdzanie komunikacji pomiędzy podłączonym kontrolerem a komputerem
 • Zarządzanie zgromadzonymi danymi (automatyczne generowanie i usuwanie / podstawowe ustalenia co 30 dni)
 • Sekcyjne wyświetlania każdego z procesów i urządzeń
 • Weryfikacja lokalizacji czujnika i kontrolera
 • Sprawdzanie historii alarmów każdego z czujników
 • Stała prędkość komunikacji w celu stabilizacji systemu przy dużej ilośći urządzeń (200 sekund)
 • Jeśli wystąpił alarm, EMS zapisuje dane przed i po wystąpieniu zdarzenia w granicach 3 sek. i je wyświetla.
 • Zapis danych w formie możliwej do otwarcia w Excel'u.

Funkcje programu EMS

Program EMS przedstawia na ekranie każdy z procesów i wyposażenie, które są podzielone (użytkownik może przygotować sobie podział w zależności od potrzeb). Aby powiększyć lub zmniejszyć wyświetlanego sprzętu kliknij dwukrotnie na pasku tytułowym użyj ikony lupa z paska narzędzi. Aby przełączyć na innych widok, kliknij na karcie w wybranych okienku.

Okienko ewidencja alarmu

Sprawdzanie, co zarejestrowały
czujniki w stanie wydarzenia.

Okienko ewidencja alarmu

Weryfikacja rejestracji pomiarów
w czasie rzeczywistym

Specyfikacja instalacji oprogramowania EMS
OS: Windows XP
Procesor: Pentium 4 (więcej niż 1 GHz)
RAM: więcej niż 1 GB
HDD: ponad 120 GB

Specyfikacja

 

  Kategoria Opis

Uwagi

Model EVM-105

Kontroler

Napięcie zasilania 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz  
Pobór mocy 10W  

Zakres pomiarowy

Dolny zakres: ±0V ~ ±5.0kV  
Górny zakres: ±0V ~ ±5.0kV  

Odległość instalacji czujnika (SM-10)

Dolny zakres: 10 mm  
Górny zakres: 100 mm  
pomiędzy 10 ~ 100 mm (ustawione co 10)  
Waga 5,5 kg  
Temperatura otoczenia 5°C ~ +55°C  
Wilgotność otoczenia 25% ~ 85% RH, nie skondensowane  

Sygnał wyjściowy

Złącze „B” wyjście alarmu  
Połączenie RS-232  
Połączenie RS-485 (dla EMS)  
Dokładność ±5%(F.S)  
Rozmiar D(353 mm) W(300 mm) S(152 mm)  

Czujnik

Waga 60g  
Przewód czujnika 20m  
Instalacja Uchwyt  
Rozmiar D(22 mm) W(23 mm) S(97 mm)  
Akcesoria Sterownik 1 szt  
Czujnik 1~8 opcja  
Przewód czujnika Zgodnie z ilością czujników  
Przewód zasilający 1 szt (1,8 m)  
Przewód komunikacyjny 1 szt (RS-232 : 5 m)  
Uchwyt Uchwyt 1 szt. i izolowany uchwyt 1 szt.  
Instrukcja 1 szt.  
Pobór mocy powielacza portów 11 W Opcja
Gwarancja 1 rok  

 

 

Zestawienie składników

Zewnętrzne wymiary

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej