System monitoringu H/T (wilgotność / temperatura)

Jesteśmy pierwszym dostawcą na świecie, oferującym szafy klimatyczne z funkcją śledzenia H/T, umożliwiającą informowanie użytkowników o warunkach przechowywania w okresie czasu.
Ponadto dzięki oprogramowaniu Humidity Manager V3 można łatwiej obliczyć czas żywotności paneli MSD. Od teraz czas żywotności nie jest tajemniczą wielkością, zgadywaną przypadkowo.
Jesteśmy pionierami oferującymi higrometr alarmu, ostrzegający niezwłocznie inżynierów o nieoczekiwanych zmianach temperatury / wilgotności.
Dzięki wyżej wymienionym narzędziom dział zapewnienia jakości może oszczędzić mnóstwo energii i pieniędzy w dziedzinie zarządzania wilgotnością.

Program Humidity Manager V2

Wprowadzanie danych do NB przez RS232 lub USB

 • Oprogramowanie do monitorowania wilgotności i temperatury.
 • Przyjazne dla użytkownika.
 • Gromadzenie danych H/T: może pobierać dane bezpośrednio ze sterownika kablem RS232 lub z rejestratora i czytnika danych.
 • Przedział czasowy danych można ustawić od 1 sekundy do 99 minut.
 • Program pracuje w środowisku Windows

Program Humidity Manager V3

Dr.Storage – czas żywotności

 • Oprogramowanie do monitorowania wilgotności i temperatury.
 • Automatyczne obliczanie przedziałów czasowych i wartości procentowych przekraczających 10% RH lub 5% RH, potrzebnych do oszacowania czasu żywotności paneli MSD.
 • Ma wszystkie funkcje programu Humidity Manager V2.

Jak cofnąć upływ czasu żywotności paneli MSD i wrócić do punktu zerowego?

 • Zgodnie ze standardem IPC/JEDEN J-STD-033B, dla poziomów wrażliwości na wilgoć 2, 2a, 3, w przypadku kontaktu z otoczeniem nie przekraczającego 12 godzin, wymagany jest minimalny okres odwadniania wynoszący 5-cio krotność czasu kontaktu z otoczeniem (czas x 5) aby osuszyć panele SMD na tyle, by zresetować ich czas żywotności.
 • Dla poziomów wrażliwości na wilgoć 4, 5, 5a, w przypadku kontaktu z otoczeniem nie przekraczającego 8 godzin, wymagany jest minimalny okres odwadniania wynoszący 10-cio krotność czasu kontaktu z otoczeniem (czas x 10) aby osuszyć panele SMD na tyle, by zresetować ich czas żywotności.

Rejestrator i czytnik danych

Najbardziej wydajne narzędzia do zarządzania temperaturą i wilgotnością

DL-5

DLR-5

Rejestrator danych może rejestrować wilgotność/temperaturę i przesyłać dane do komputera przez czytnik danych. Wykorzystuje program Humidity Manager do wyświetlania wykresów H/T.

 • Pamięć: 3900 zapisów
 • Rozmiary: 73 x 35 x 20 mm (szerokość x głębokość x wysokość) – rejestrator, 120x75x50mm – czytnik
 • Ekran: LCD z podświetlaniem
 • Port do komputera: USB 1.1

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej